Bakım & Destek Hizmetleri

Tamamlanan projelerin başarıyla uygulamaya koyulması ve yürütülmesi için iyi planlanmış ve her an erişilebilir destek hizmeti sunulmalıdır.

Girişim Bilgi Teknolojileri kusursuz müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla destek hizmetlerinin hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesini sağlar.

Bakım ve destek hizmetlerimizin kapsamı sunduğumuz tüm hizmet içerikleri için geçerli olarak hizmet içeriğine göre müşteri servis seviyesi anlaşması yaparak beklentileri ve gereksinimleri karşılar.