Yazılım Geliştirme Hizmetleri

Girişim Bilgi Teknolojileri, kurumsal yapınızın gerektirdiği mimariyi ve iş akışlarını tanımlayarak, ihtiyaç duyduğunuz sistem ve uygulamaları işletmenize değer yaratacak biçimde geliştirir. Bütün hizmetlerinde marka ve platform bağımsız hareket eden Girişim BT, müşterilerine özel en ideal çözümü sunabilmek için objektif hareket eder, tüm platformlarda uygulama geliştirme ve farklı sistemlerdeki uygulamaların entegrasyonu ile ilgili her tür talep ve ihtiyaca yönelik uçtan uca çözüm sunar.

Girişim BT, farklı sektörler için geliştirdiği yazılım çözümlerinin getirdiği deneyim ve her biri farklı teknolojilerde uzmanlaşmış profesyonel kadrosuyla size en uygun çözümü sunabilecek yetkinlikte bir iş ortağıdır. Yönetim ve teknoloji alanındaki birikimlerini sektörel uzmanlıklarla birleştirerek, kurumuzun iş yapılarına uygun mimariyi ve iş akışlarını tanımlar; ihtiyaç duyulan sistem ve uygulamaları işletmenize değer yaratacak biçimde geliştirir.

Girişim BT, tüm projelerinde ürün ve marka bağımsız çalışma yaklaşımıyla müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına en uygun yöntemi, araç ve teknikleri özenle seçer. Girişim BT, bilgi teknolojilerini uygulanabilir kılmayı, farklı becerileri bir araya getirerek kesintisiz iş sistemleri sunmayı ve beklentilerinizi en üst düzeyde karşılamayı hedefler.

Girişim BT, taleplerinize uygun yazılım projelerinde tasarımdan, destek sürecine kadar her aşamada ihtiyaçlarınıza uçtan uçta çözüm üretir. Analiz aşamasından sonra projelerin kavramsal ve görsel tasarımları tasarım ekibi tarafından yapılır. Uygulama ve arayüz tasarımları, internet üzerinden yayınlanan tasarım amaçlı prototipler halinde müşteri görüşüne sunulur. Geliştirilecek uygulamanın her bir arayüzü, istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda oluşturulur. Projenin sağlayacağı faydalar, başlangıç aşamasında belirlenir. Teknik tasarımlar ve bilgi güvenliği tasarımlarının ardından, kodlama alt adımları, internet üzerinden yayınlanan geliştirme amaçlı prototiplere yansıtılır.

Girişim BT, her türlü uygulama geliştirme projesi için bir proje ekibi oluşturur. Bu ekip, proje yöneticisi; analiz, modelleme ve tasarım faaliyetlerinde sorumlu çözüm uzmanları; teknik mimari tasarımı yapacak uzmanlar ve yazılım uzmanlarından oluşur. Proje, tamamen Girişim BT ekibince gerçekleştirilebileceği gibi, ortak ekip ile birlikte bilgi ve deneyim transferi yapılarak da tamamlanabilir.

Girişim BT, kurumunuzun kendi yürüttüğü yazılım projeleri için gözlem, danışmanlık ve eğitim hizmetleri de sunar.

Tamamlanan projelerin başarıyla uygulamaya koyulması ve yürütülmesi için iyi planlanmış ve her an erişilebilir destek hizmeti sunulmalıdır. Girişim BT kusursuz müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla destek hizmetlerinin hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesini sağlar.